3000 nye brynebuer

Hvilke konsekvenser får det at folketallet i en by ligger an til å øke med 50 prosent? Time kommune har begynt forberedelsene.