Halve søpla brukes

2001 var året rogalendingene fant rette søppeldunken. Drøythalvparten av bosset er ikke lenger ressurser på avveie, men på veitil nye produkter.