Ønsker Stavanger som regiontollsted

I alt 17 tollsteder blir foreslått lagt ned, og Norge kan få sekstollregioner i stedet for dagens ti tolldistrikter. Stavangerforeslås som ett av regiontollstedene.