Skjerpet beredskap i politiet

Rogaland politidistrikt holder høy beredskap i påsken og disponerer nok ressurser til å gripe inn der det trengs.