Utslepp i Storånå

Storånå var farga brun tysdag, etter eit mindre uhell ved byggeplassen på Sørbøtunet. Jord og mudder frå ein leidning rann ut i elva.