Klugeslåtten tas vare på som friområde

Kommunen støtter Figgjo bydelsutvalgs ønske om å passe på Klugeslåtten som friområde. Bydelsutvalget har bedt kommuneplanleggerne om å innarbeide Klugeslåtten som markaområde, men kommune— administrasjonen mener «friområde i tettbebyggelse» er en bedre merkelapp.