Outsider ble vinner

Øglænd System var en lite ansett bivirksomhet. I dag er selskapet verdensledende på sitt felt og eneste del av Øglænd-konsernet i lokalmiljøet som ennå har suksess.