Biskopen åpen for tidsbegrensede jobber

Biskop Ernst Baasland åpnet selv for å arbeide på åremål da han bleansatt i stillingen. Lederjobber i kirken bør uansett ha enbegrenset tidshorisont, mener han.