Vil gjenåpne for bygging på torg

Rådmannen i Hå kommune vil gå tilbake til det opprinnelige planforslaget for Nærbø sentrum. Det betyr i tilfelle at det igjen åpnes for bygging på torget.