Englebarn og djevelunger som tema

De uskikkelige ungene. De som står i en klynge nede på torget — bråker og virker truende. Det er disse ungene som blir tema på landets største psykiatrikonferanse, nemlig Schizofrenidagene i Stavanger.