Milliardgjeld fører til drastiske kutt

Sandnesbudsjettet: Ifølge forslaget til økonomiplan for perioden 2004-2007, som ble offentliggjort i går, vil brutto driftsutgifter passere to milliarder kroner neste år. Samtidig vil kommunen opparbeide seg gjeld på 1,14 milliarder. Beløpet vil fortsette å vokse til 1,3 milliarder innen utgangen av 2006 før den går noe ned.