Rådmann på pengejakt

Skattesvikt på 45 millioner i år, flertall mot å innføre eiendomsskatt og små utsikter til nye inntekter. Det er noen av problemene rådmann Tore Sirnes strir med når han skal spikre budsjettet for 2004.