Slutt på helsevikarer fra Aetat

Aetat har i en prøve— periode formidlet ufaglærte vikarer til enkelte sykehjem og omsorgsboliger i Stavanger. Etter nyttår vurderer kommunen å overta formidlingen selv.