Litt bedre i andre elver

— Ikke verst, sier Andre Gjedrem i Bjerkreim elve-eigarlag. Han får ikke tallene på bordet ennå, men følelsen er bra. Mange har meldt inn gode fangster.