- Flest enslige dør i branner

Bruk av åpen ild og feil bruk av elektrisk utstyr er de vanligsteårsakene til dødsbranner i Rogaland og ellers i landet.