Festivalstengte kaier

Sandvolley-festen nærmer seg. Det betyr at Strandkaien ogSkagenkaien sperres for trafikk.