Ordføreren sint på fylkeslandbruksstyret

Ordfører Håkon Rege stiller spørsmål ved om det finnes lokalt politisk selvstyre, etter fylkeslandbruksstyrets behandling av Jåsund— utbyggingen.