189 bor fortsatt på hospits

Politikerne ville ha de husløse, spesielt de yngste, bort fra hospitsene og over i verdige boliger. Så langt i år har det ikke lykkes.