Bildeling førte til brann

Han skulle dele en bil på et verksted på Karmøy. Restaureringsobjektet sto ventende ved siden av.