Greit med ny svømmehall

45 millioner kroner til ny svømmehall går greit, mener rådmann Svein Tore Åtland. Men 1,5 millioner kroner i økte driftsutgifter får han ikke til å stemme med vedtaket om å redusere kommunens samlede personalkostnader med to millioner i året.