Frykter for snøen neste påske

Alle snakker om snøen som falt i fjor. Jørgen Haugen er mer opptatt av sen påske i 2003.