Kan stoppe næringsbygg

Kruse-Betong krever at Time kommune— styre snarest behandler planen om fire bygg i Herikstadvegen på Bryne.