Bedro fire banker

BRYNE: I løpet av tre uker i mars svindlet den 30 år gamle kvinnen til seg totalt 18.500 kroner fra fire ulike banker. I Jæren herredsrett ble hun idømt fem måneders fengsel, hvorav 110 dager ble gjort betinget. Hun må også betale 17.100 kroner i erstatning.