Får bøteleggja brot på sjøen

Blankettane for utskriving av forenkla førelegg på sjøen er klaretil bruk. Svært positivt både for politi og publikum, meinerspesialmedarbeider for sjø og miljø i Stavanger politidistrikt, ÅgeVatnedal.