Trapper opp psykisk helsearbeid

Sandnes går nye veier i det psykiske helsearbeidet. En omfattende integrering på tvers av kommunale avdelinger er i ferd med å falle på plass.