Staten beveger seg, traktorene parkert

Staten legger tirsdag trolig fram et nytt tilbud til bøndene.Traktor-aksjonistene fra Rogaland avventer utspillet.