Ønsker Ryfast via Hundvåg

Politikerne i Stavanger vil ha Ryfast, og den skal gå via Hundvåg.Det mener flertallet.