Tone valte barnet

Ho skulle vera russeprinsesse. Men vart mor i staden.