Skal Sandnes ha industri?

Kommuneplanen legger ikke til rette for videreutvikling av den tyngre industrien i Sandnes, mener næringsforeningen.