Slik skal det gjøres i Gamle Stavanger

Gode råd til folk som bor i vernet bebyggelse, er samlet i et nytt hefte. Dertil er det laget egne informasjonsblad om hvert enkelt hus.