Setter sin lit til novemberskatten

Sandnes kommune har budsjettert med 140 millioner kroner i skatteinntekter i november.