Sliter for å få frivillige til 17. mai

I Sokndal ville ingen ta på seg 17. mai— arrangementet. Andre steder er det vanskelig å finne frivillige. Flere etterlyser nå en fornying av nasjonaldagen.