- Dårlig signal til øko-bønder

Også økobøndenes interesseorganisasjon Oikos, har innvendinger mot statens tilbud i forbindelse med jordbruksforhandlingene, som nå er i gang.