Redde for stor-kommune?

Ein opprørt Bent Høie(H) meinte halve fylkestinget i går såg storkommune-spøkelset på høglys dag. Etter heftig debatt blei det vedteke med 29 mot 28 stemmer at fylkeskommunen skal vera med i eit felles interkommunalt selskap for levering av IKT-, rekneskaps— og lønningstjenester til kommunane i FAR-samarbeidet.