Oljeturnus i avlastningsboliger

Såkalt offshore-turnus kan bli prøvd ut i kommunens avlastningsboliger for funksjonshemmede barn.