Lover bedre budsjettdisiplin

Jeg tar sterk kritikk for det som har skjedd. Men jeg kan ikke stå som garantist for at det ikke vil skje overskridelser igjen, sa rådmann Åsmund Norheim til politikerne i formannskapsmøtet i går.