Riskatun søkjer pasientar

Tilbodet om rehabilitering på «nye» Riskatun er for lite kjent, meiner dei ni som arbeider der.