Vil prøva å få til ny gartnerutdanning

Rygjabø vidaregåande har mista gartnerlinja, men vil likevel prøva å få til eit tilbod innan faget.