- Heller lokk enn støyvoller

Beboerforeningene på Våland mener det er lite framtidsrettet åbygge nye støyvoller langs Motorveien for 20 millioner kroner, slikvegvesenet ønsker.