De ansatte protesterer

Etter hvert som vi har fulgt med i prosessen og sett konklusjonen, har vi gitt en tilbakemelding til ledelsen om at en stor del av de ansatte er uenige i de store nedskjæringene, og vi mener bedriften ikke er tjent med dette, sier Anders Rein. Han er tillitsvalgt for de ansatte i Energos i Stavanger. Han bekrefter at de har fått oppgitt 17 som tallet på oppsigelser, men at de er noe usikre på om det blir mindre kutt enn ventet ved avdelingen i Trøndelag.