Badedammen for massiv

Det er kritikkverdig av politikerne å sette de faglige rådene til side i behandlingen av Badedammen— utbyggingen, mener Stavanger Arkitektforening.