Det ble bare rot om ferjesubsidier

Venstre ville ha prinsippvedtak om å bruke ferjesubsidier til å bygge ferjeavløsningsprosjekter. Det ble bare rot, sier Gunnar Kvassheim.