Gasslekkasje skyldtes svikt

Gasslekkasjen på Statoil-anlegget på Kårstø 20. august skyldtes brudd på prosedyrer. Det slår granskningsgruppen fast.