Hytteeiere i Sandnes vil møte politikere

126 hytteeiere i Sandnes er klar for å komme i dialog med kommunen. Ved å være positive til ferdsel i strandsonen, håper de på noen motytelser.