Kan stanse Øksna Bruk

Statens dyrehelsetilsyn kan drukneFiskeridirektoratets omstridte konsesjon til oppdrettsanlegget Øksna Bruk ved Figgjoelva.