Ikke lokalt brislingfiske

Årets brislingfiske foregår i Hardangerfjorden og Sogne-fjorden. Ryfylkefjordene har for mye mussa.