Funksjonshemmede vil ha flere p-plasser

Særlig ved SiR, men jevnt over hele byen er merkede parkeringsplasser for funksjonshemmede mangelvare i Stavanger.