Elektrisk svikt i F16 fly

En elektrisk svikt i et nederlandsk F16 fly førte onsdag kveld til økt beredskap ved Stavanger Lufthavn, Sola.