Fylkesmannen vil verne flere vassdrag

Bjerkreimsvassdraget må få fullt vern, men også andre vassdrag i Rogaland bør vernes, mener fylkesmannen.