Samferdselsdepartementet snur, går for lang Årdalstunnel likevel

I første omgang gikk Samferdselsdepartementet mot lang tunnel til Årdal og støttet kort tunnel, slik Statens vegvesen har tilrådd. Nå jubler Ryfylke over at departementet har ombestemt seg.

Ura på Øykjaneset ved Tysdalvatnet må sikres med tunnel. Spørsmålet er om det skal være en kort og billig, eller lang og tidsbesparende.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Riksvei 13 passerer under ei stor ur ved Øykjaneset i Hjelmeland. Dette er en av fylkets mest rasfarlige veistrekninger. Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan. Etaten går inn for å sikre strekningen med en kort tunnel.

Ryfylkekommunene, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, næringslivet og en rekke organisasjoner ønsker på sin side at det skal bli bygd en lang tunnel direkte til Årdal. For dette vil korte ned reisetiden med cirka 10 minutter. Problemet er at prisen blir nesten dobbelt så høy: 640 millioner kroner for kort tunnel og 1,4 milliarder kroner for lang. Statens vegvesen har derfor lagt inn innsigelse mot lang tunnel.

Konflikten skal avgjøres i Oslo. I første omgang støttet Samferdselsdepartementet kort tunnel, slik Statens vegvesen har tilrådd. Nå har departementet snudd.

Statens vegvesen går inn for alternativ 4 (kort tunnel), mens Rogaland ønsker alternativ 2b (lang tunnel), som gir innspart reisetid.

– Etter nærmere overveielse, anser Samferdselsdepartementet det som mest tilrådelig å skulle bygge lang tunnel, skriver avdelingsdirektør Ola Brattegard i Samferdselsdepartementet i et brev til Kommunaldepartementet.

I brevet ber han om at Kommunaldepartementet ikke etterkommer innsigelsen fra Statens vegvesen. Saken er ikke avgjort før Kommunaldepartementet har gjort endelig vedtak. Men i Ryfylke tar de snuoperasjonen som en seier. Ordførerne har vært i Oslo for å argumentere for lang tunnel.

– Dette viser at det nytter når ordførerne i Strand og Hjelmeland jobber i lag, er på farten og prøver å snakka fram de gode prosjektene våre. Vi hadde ikke fått til dette ved å sitte hjemme på kontorstolene våre, uten å skaffa oss nettverk som hjelper oss, kommenterer Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp), som takker Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) for godt samarbeid.

Nyheten kom fram på et kontaktmøte mellom Hjelmeland kommune og Statens vegvesen 21. mars.

– Samferdselsdepartementet har snudd i denne saken og går nå inn for lang tunnel til Årdal uten at det er gitt noen begrunnelse/forklaring på dette. Vi kan ikke foreta oss noe mer før kommunaldepartementet har gjort sitt endelige vedtak, heter det i møtereferatet fra Statens vegvesen.

Om vedtaket blir stående, kan det hende at det blir krav om konseptvalgutredning. Det vil da måtte vurderes hvilken strekning av rv13 denne KVU-en skal omfatte. Geografisk avgrensning avgjøres av Samferdselsdepartementet, men veivesenet kan gi innspill til hvilke strekninger det er naturlig å ta med. Det er lite sannsynlig at dette tas opp før høsten 2017, ifølge veivesenet.

Aftenbladet har tidligere omtalt flere av veistubbene som er aktuelle å gjøre noe med: Fra Ryfast-munningen i retning Bjørheimsbygd (Solbakk-Vatne). Tunneler Riskedal-Mjølhus. Bru over Jøsenfjorden. Tunnel Eiane-Kilane på nordsiden av Jøsenfjorden.

Veiprosjekter langs riksvei 13, som ryfylkekommunene jobber med.
Publisert: